Дестилерия

lavandula

Етерично масло от Лавандула

pshenica

Етерично масло от Резене 

 

Фирмата обработва етеричномаслени култури: 2 000 дка резене и 300 дка лавандула.

Културите, които са свързани с развитието на стопанството на „Сафари-М” ЕООД са резене и лавандула. Площите, които се обработват, са в преход и към биологично производство, от които в новоизградената дестилерия се произвежда етерично масло от резене и лавандула. Произвежданите масла са търсени във Франция, Германия, Италия, САЩ и др.

© 2020 Safari M All rights reserved!